Η Εικονική Περιήγηση στα μνημεία της Ακρόπολης είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει τη διερεύνηση του αρχαιολικού χώρου με διαδραστικό τρόπο.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Η Εικονική Περιήγηση στα μνημεία Ακρόπολης αποτελείται από εικόνες και πανοράματα υψηλής ανάλυσης των σπουδαιότερων μνημείων - του Παρθενώνα, των Προπυλαίων, του Ερεχθείου και του ναού της Αθηνάς Νίκης - καθώς και από λεπτομερείς φωτογραφικές απεικονίσεις επιλεγμένων εξωτερικών όψεων των αρχαίων τειχών που περιβάλλουν το βράχο. Κάθε άποψη συνοδεύεται από περιγραφικά στοιχεία σχετικά με τα μνημεία και επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος.

Η φωτογραμμετρική αποτύπωση της επιφάνειας του βράχου σε μορφή χάρτη επιτρέπει τον προσανατολισμό και την πλοήγηση στα επιμέρους σημεία θέασης. Οι εικόνες προσφέρουν δυνατότητες αυξημένης εστίασης στις λεπτομέρειες των μνημείων που είναι δύσκολο να γίνουν ορατές κατά την επίσκεψη στο χώρο. Ακόμη, ο χρήστης μπορεί να αντιληφθεί τη θέση του μνημείου σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο ή ακόμα και να πραγματοποιήσει ένα εικονικό «περίπατο» επιλέγοντας τη δική του διαδρομή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Η εφαρμογή είναι μια πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και αποτελεί αναβάθμιση προηγούμενου έργου με έμφαση στην επέκταση της λειτουργίας σε σταθερές και φορητές συσκευές. Η απόφαση για την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων αιχμής προκειμένου να είναι διαδικτυακά προσβάσιμος ο χώρος της Ακρόπολης αποσκοπεί τόσο στην παρουσίαση των αναστηλωτικών εργασιών που πραγματοποιούνται όσο και στην προώθηση της πρόσβασης σε αυτό το σημαντικότατο μνημείο της διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργασία του προσωπικού από το Γραφείο Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας με την εταιρεία Culturplay, που εξειδικεύεται στην παροχή ψηφιακών μέσων και διαδραστικών εργαλείων για τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ομάδα έργου:
ΥΣΜΑ - Επίβλεψη έργου, Επιμέλεια περιεχομένου: Ε. Λεμπιδάκη, Ι. Αλεξόπουλος, Μ. Κατσιάνης, Κ. Κουτσαδέλης, Δ. Μαυρομάτη, Ε. Πετροπούλου

  • Culturplay - Παραγωγή έργου
  • Σχεδίαση, Προγραμματισμός, Επεξεργασία Εικόνας: Α. Γιαννακίδης
  • Πανοραμική Φωτογραφία: Γ. Γερογιάννης
  • Σύμβουλος Τεχνολογίας: A. Skorjanc
  • Προγραμματισμός: Γ. Στεργίου, Γ. Γιακουμιδάκης, Γ. Παπαδάκης
  • Τυπογραφία: Α. Μουριάδου, Ε. Μπουντουράκη
  • Υποστήριξη Παραγωγής: Λ. Μαντζουράνη

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η παραγωγή των πανοραμικών φωτομωσαϊκών, σε υψηλές αναλύσεις τάξεως αρκετών gigapixel, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 2010-2014 σύμφωνα με καθιερωμένες πρακτικές ψηφιακής λήψης και επεξεργασίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη αποτύπωση του φυσικού φωτισμού των μνημείων και των λεπτομερειών τους στη σκιά, η φωτογράφηση πραγματοποιήθηκε με χρήση υψηλού δυναμικού εύρους (High Dynamic Range imaging – HDR) αποτυπώνοντας και συνδυάζοντας διαφορετικά επίπεδα έκθεσης του ίδιου θέματος.

Τα αρχεία από κάθε επιμέρους στάδιο επεξεργασίας, από τις RAW φωτογραφίες μέχρι τα τελικά συνδυαστικά και χρωματικά διορθωμένα πανοράματα, διατηρήθηκαν προκειμένου να είναι δυνατή η αναπαραγωγή και ο έλεγχος της διαδικασίας κατασκευής για μελλοντική αναφορά.

Για την απόδοση των πανοραμικών απεικονίσεων χρησιμοποιήθηκαν το περιβάλλον προβολής και η βιβλιοθήκη εργαλείων krpano. Τεχνικές ελαχιστοποίησης των παραμορφώσεων των μνημείων εφαρμόστηκαν τόσο κατά τη δημιουργία των φωτομωσαικών όσο και για την απόδοσή τους μέσα στην εφαρμογή.

Η οπτική απόδοση των μνημείων μέσω των συγκεκριμένων λύσεων που υιοθετούνται μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για να γνωρίσουν τα μνημεία κάθε ενδιαφερόμενος ή πιθανός επισκέπτης, αλλά και ως επιστημονικό ή εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της έρευνας σε διάφορους κλάδους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε ακόμη στην τυπογραφική μορφοποίηση των κειμένων της εφαρμογής, καθώς και στην αποτελεσματική προσαρμογή της σε διάφορα μεγέθη οθονών. Παράλληλα αναπτύχθηκαν εργαλεία που εξυπηρετούν τον καλύτερο χειρισμό της σε οθόνες αφής.

Τέλος, το περιεχόμενο της εφαρμογής είναι αποθηκευμένο σε ένα δίκτυο διανομής περιεχομένου (Content Delivery Network) που επιταχύνει δραστικά τη μεταφόρτωση του στις συσκευές του χρήστη.